موسسه ایثار لرستان در مرز تغییر و تحول …

  به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: صبح روز چهارشنبه ۲۰/۰۶/۹۸ نشست خبری سرپرست موسسه ایثار استان لرستان با اصحاب رسانه محلی برگزار گردید. سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار لرستان در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به خبرنگاران حاضر در جلسه از آمادگی کامل موسسه جهت واگذاری بلند مدت مجتمع به بخش […]