پاسخ موسسه ایثار به ۴تشکل دانشجویی شهر شیراز…

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات موسسه ایثار سید صدر معاون فرهنگی ورزشی و توانبخشی موسسه ایثار در پاسخ به نامه ۴ تشکل دانشجویی شهر شیراز وی اعلام کرد: موسسه ایثار با اختصاص دادن خدمات ورزشی رایگان و تخفیفات ویژه در حوزه خدمات فرهنگی وتسهیل در دریافت خدمات توانبخشی به وظایف مقدس خود عمل کرده […]