مدیر جدید موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار مازندران معارفه شد

با حضور مهندس پور حاج رضایی مدیرعامل و درخشان قائم مقام موسسه ایثار مرکز،مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان مازندران واعضای شورای استانی  مراسم تودیع و معارفه مدیر موسسه ایثار مازندران صورت گرفت

در این مراسم از زحمات چند ساله رضا دستغیب مدیر سابق این موسسه تقدیر وبا حکم مدیر عامل موسسه ایثار مرکز بهرام لطیفی بعنوان سرپرست جدید موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار مازندران منصوب گردید.

مهندس پورحاج رضایی ضمن قدردانی از زحمات چند ساله دستغیب گفت :تکریم و تجلیل از جامعه ایثارگری  یکی از مهمترین اهداف وسیاست های این موسسه محسوب می گردد

وی عنوان کرد سیاست های جدید وجهت گیری یکسانی که از سوی این موسسه صورت گرفت موجب شد تا این  موسسه مسیر درست خود را بشناسد.

وی گفت برنامه ها و فعالیت های موسسه فرهنگی ورزشی وتوانبخشی ایثار باید با فرهنگ ایثار و شهادت سنخیت داشته باشد

بهرام لطیفی سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی وتوانبخشی ایثارمازندران درمراسم معارفه اش عنوان کرد خدمت به خانواده شهدا وایثارگران ،افتخار بزرگی است

وی با بیان اینکه رویکرد ما نسبت به این موسسه جلب رضایت مشتری ودرآمد زایی است تا بتوانیم خدمات بهتر به مخاطبین وجامعه هدف ارائه بدهیم .

همچنین دستغیب مدیر سابق موسسه ایثار مازندران نیز طی سخنانی گفت خدمت به خانواده های معظم شهدا ،جانبازان و آزادگان در طول خدمت ۴ ساله در موسسه برای من یک افتخار بود

وی عنوان کرد در طول خدمت در موسسه احساس خستگی نکرده ام و دعای خیر خانواده های شهدا و ایثارگران را رمزموفقیت خود می دانم در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از سوی مدیرعامل محترم موسسه از خدمات چند ساله  رضا دستغیب تجلیل به عمل آمد .