مدیر جدید موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار مازندران معارفه شد

مدیر جدید موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار مازندران معارفه شد با حضور مهندس پور حاج رضایی مدیرعامل و درخشان قائم مقام موسسه ایثار مرکز،مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان مازندران واعضای شورای استانی  مراسم تودیع و معارفه مدیر موسسه ایثار مازندران صورت گرفت در این مراسم از زحمات چند ساله رضا دستغیب مدیر […]