جناب آقای پور حاج رضایی در نخستین سمینار دو روزه مدیران شعب استانی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار اظهار داشتند که:

حفظ استقلال موسسه، اقتدار و جایگاه سازمانی مدیریت مجتمع ایثار استان و اجرای سیاست های موسسه یکی از مهمترین انتظارات موجود است و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با چالاکی و فعالیت، مدیریت منطقی و مقتدر، قدرت تحلیل مسائل پیرامون موضوعات فرهنگی ورزشی و توانبخشی با دید خودگردانی و درآمدزایی، که البته رعایت و تسلط بر قوانین تجارت، قانون کار، مسائل مالیاتی، فنون بازاریابی و … جزء لاینفک نیل به سوی اهداف یاد شده است.

ایشان ضمن گزارش فعالیتهای موسسه در طول ۴ ماه گذشته تصریح فرمودند که: ارائه خدمات ویژه در خور شأن به جامعه شاهد و ایثارگر براساس سیاستهای ابلاغی موسسه هیچ منافاتی با داشتن تفکر اقتصادی و بازرگانی ندارد و هردو مورد از انتظارات جدی موسسه خواهد بود.

مدیرعامل موسسه در بخشی دیگر از سخنانشان با تأکید بر حفظ اعتماد به نفس مدیران گفت:

هرکدام از مدیران استانی، حکم و اختیارات مدیرعامل را در حیطه استانی خود دارند و مجری تمام سیاستهای موسسه هستند و توقع می رود که از امکانات موجود و تحت اختیار خود با برنامه ریزی های دقیق و مشورت متخصصین امر به نحو شایسته ای استفاده نمایند و به هیچ دلیل از سیاستهای ابلاغ شده سرپیچی نکنند و همه همکاران بدانند و مطمئن باشند که خیر و صلاح، استمرار فعالیت و موفقیت در مأموریت های محوله در گرو پایبندی به مقررات و رعایت قوانین است.

ایشان به طور مستمر در طول برگزاری سمینار پاسخگوی کلیه ابهامات و سوالات مدیران محترم بودند.